Some text some message..

 

وبگاه مواد شیمیایی مرک

وبگاه مواد شیمیایی مرک آماده عرضه مواد شیمیایی مرک آلمان و محیط کشت های مرک می باشد.

کمپانی مرک

کمپانی مرک دارای بیش از ده هزار ماده شیمیایی در گرید آزمایشگاهی می باشد.

محیط کشت

مرک بزرگترین تولید کننده محیط های کشت در جهان است.

هورمون ها

کمپانی مرک هورمون های آزمایشگاهی و هورمون های رشد را در گرید های گوناگون تولید می کند.

۱ شهریور: زادروز ابن سینا، دانشمند و متفکر بزرگ ایرانی

۱۰۳۷ سال پیش در چنین روزی، ابن سینا، دانشمند و متفکر بزرگ ایرانی در شهر بخارا چشم به جهان گشود. ۱۰۳۷ سال پیش در چنین روزی (۱ شهریور سال ۳۵۹ شمسی)، ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا مشهور مشهور به ابن سینا، فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی در شهر بخارا (پایتخت سامانیان در کشور کنونی ازبکستان) چشم به جهان گشود. ابن سینا در روستای افشانه در نزدیکی شهر بخارا، در خانواده ای فرهیخته متولد شد. پدرش عبدالله از نامداران دربار سامانی بود و به علم و دانش اهمیت فراوان می داد. پدر ابن سینا که از همان کودکی به هوش و استعداد سرشار پسرش پی برده بود، او را به مدرسه ای در بخارا فرستاد تا در آنجا به خوبی تحصیل کند. اما هوش و استعداد ابن سینا به حدی بود که وی توانست در ۱۴ سالگی از تمامی اساتید خود پیشی بگیرد و دانش خود را فراتر از آن ها کند. تا جایی که بسیاری از اساتید وی از پذیرش ابن سینای جوان به دلیل اینکه دیگر چیزی برای آموزش به وی نداشتند، سر باز زدند. ابن سینا کسی را نداشت که از وی علوم طبیعی یا داروسازی را فرابگیرد و پزشکان مشهور از دستورالعمل های وی تبعیت می کردند. البته وی در فراگیری علم مابعدالطبیعه ارسطو دچار مشکل شد. نقل شده است که ابن سینا بیش از ۴۰ بار کتاب مابعدالطبیعها